Illustrasjonar til boka "Segner frå Sogn", basert på segner samla inn av Olav Sande på 1800-talet. Tekstane er omsett av Odd Njøs. Kjersti Isdal (red.).
Budeie, teikning/monotrykk
Budeie, teikning/monotrykk
Back to Top